Ganiveteria industrial i domèstica
Venda d´adhesius, coles, sellants…
Duplicat de claus i comandaments
Motors i complements per a portes automàtiques